Papirne salvete-extra 100/1

Papirne salvete-extra 100/1
Opis

Papirne salvete-extra 100/1

Sastav:100 %celuloza
Pakovanje:100 kom.
Trans.pak. 27 kom
Br.pak.na paleti:540 kom.
Bar cod 3870974000095